ANBI

Avoord heeft de ANBI status: Algemeen Nut Beogende Instelling. 

ANBI

Stichting Avoord
RSIN: 0028.87.903
San Francescolaan 1
4876 CV Etten-Leur
E: avoordinfobalie@avoord.nl
T: 076 - 532 50 00

Doelstelling
Het verlenen van verpleging, verzoging en medische behandeling aan verplegings- en verzorgingsbehoeftigen, waarbij wonen, zorg en welzijn
als één geïntegreerd geheel worden aangeboden.


Kwaliteitsjaarverslag 2022 en samenvatting kwaliteitsjaarverslag 2022

Jaarverslag 2022 en jaarrekening 2022

Standaardformulier publicatieplicht 2022