Cliëntenraad

Als cliënt of bewoner bent u onze ogen en ogen - wij zijn uw stem

Cliëntenraad

Lokale cliëntenraden en Centrale
cliëntenraad Avoord

De cliëntenraad (CR) behartigt en vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten die gebruik maken van de zorg en behandeling van Avoord. Omdat het onmogelijk is om met iedere cliënt/bewoner in de langdurige zorg formeel persoonlijk in gesprek te gaan, kent Avoord cliëntenraden op de locaties en een Centrale cliëntenraad (CCR). 

De belofte van Avoord

U bent onze ervaringsdeskundige

De belofte van Avoord

Het welbevinden van de cliënt, dat is waar het om draait. En die cliënt heeft bepaalde wensen, maar ook vragen, ideeën of opmerkingen. En daarmee kan de cliënt, maar ook familie of mantelzorger, terecht bij de cliëntenraad. U bent de ervaringsdeskundige voor Avoord!

Over zorg op de eigen locatie

Lokale cliëntenraden

Avoord kent zeven lokale cliëntenraden. De leden bewaken de kwaliteit van de zorg op lokaal niveau. Dat kan over hele grote zaken gaan zoals een verbouwing, maar ook praktische zaken zoals de maaltijdvoorziening, veiligheid en dagbestedingsactiviteiten. 

Elke bewoner kan via de cliëntenraad meepraten over de zorg en dienstverlening op de eigen locatie. Gevraagd, maar ook ongevraagd, adviseert de cliëntenraad het management en het bestuur van Avoord over onderwerpen die voor u belangrijk zijn.

Over het algemene beleid

Centrale cliëntenraad

Naast de lokale raden heeft Avoord ook een Centrale cliëntenraad (CCR). De CCR houdt zich bezig met het algemene beleid van en locatie-overstijgende zaken binnen Avoord. Zij speelt een belangrijke rol in het bewaken en verbeteren van zaken die betrekking hebben op welzijn, wonen en zorg. Daarin geeft de CCR advies aan de bestuurder.

Gevraagd en ongevraagd

Advies- en instemmingsrecht

Gevraagd en ongevraagd

De cliëntenraad heeft de bevoegdheid om op belangrijke beleidsterreinen gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het management en het bestuur van Avoord. Ook heeft zij op bepaalde onderwerpen instemmingsrecht. Dit is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). 

De cliëntenraad geeft advies of instemming op het (beleids)plan en het management of het bestuur legt vervolgens verantwoording af aan de cliëntenraad over de inzet, uitvoering en doelen van de plannen.

Nieuwe leden gezocht

Wilt u meepraten?

Nieuwe leden gezocht

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Bent u partner of kind van een bewoner/cliënt of bent u betrokken bij de zorg van een cliënt? Meldt u aan als lid. Als kleinkind bent u ook van harte welkom! Een frisse blik en een andere kijk op de zorg van opa of oma dragen bij aan verbeteringen in de zorg en dienstverlening. Maar ook eenieder die interesse heeft in de zorg voor onze ouderen en/of op een andere manier betrokken is bij de zorg is van harte welkom. Stuur een mail naar clientenraad@avoord.nl of bel naar 076 - 532 50 00.