De maatschappelijke uitdaging

De maatschappelijke uitdaging

Onze uitdaging

De wereld om ons heen verandert razendsnel, zeker ook op het gebied van zorg voor kwetsbare ouderen. Dat zorgt voor veel uitdagingen, maar ook kansen.

De uitdagingen

•    Meer ouderen en meer ouderen met dementie
Met complexere zorgvragen tot gevolg.
•    Minder mantelzorgers
Want zij worden ouder en hebben zelf hulp nodig.
•    Minder zorgmedewerkers
Als we niets veranderen, moeten er straks 1 op de 4 Nederlanders
in de zorg werken. Nu zijn dat er 1 op de 7. En dat gaat nooit lukken.
Dus moeten we samen slimmer en anders zorgen

De kansen

•    De ontwikkeling van technologie   
Met innovaties die de zorg makkelijker, efficiënter én leuker maken.
•    De vele vitale ouderen           
Die nog zoveel zelf kunnen en willen doen, ook voor anderen.             
•    De gemeenschapszin en groeiende behoefte aan zingeving
Want veel mensen willen er steeds meer voor elkaar zijn.

Hoe gaat Avoord om met deze uitdagingen en kansen?

Onze actielijnen

Om ons voor te bereiden op al deze ontwikkelingen moeten we nú handelen. Daarbij kijken we naar wat past bij de cliënt en hoe we, met hulp en hulpmiddelen, kunnen bijdragen aan het levensgeluk van onze cliënten én het werkgeluk van onze medewerkers. Om dit te realiseren hebben we vijf actielijnen opgesteld die ons de komende jaren richting geven in alles wat we doen. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan ook eens het filmpje onder aan deze pagina!

Actielijn 1: Zorgen voor zorgeloos zorgen

We gaan meer zorgen dát en minder zorgen vóór. Daarbij werken we bijvoorbeeld aan ondersteuning voor mantelzorgers, eigentijdse vormen van dagbesteding en nieuwe vormen van tijdelijke zorg, thuis en bij Avoord. Zo zorgen we ervoor dat we, ook in de toekomst, ouderen de zorg en aandacht kunnen blijven bieden die zij nodig hebben.

 

 

​​​​​

Actielijn 2: Op naar eigentijdse zorg

De groeiende en steeds complexere zorgvraag maakt dat we op slimme manieren moeten zorgen en samenwerken. Goede zorg vraagt immers om goede ondersteuning. Daarom werken wij aan een heldere organisatie van de zorg, duidelijke processen en een sterke samenwerking over afdelingen heen - en regionaal, met onze partners en collega-organisaties. 

 

Actielijn 3: Met plezier aan de slag

Samen slimmer en anders zorgen kunnen we alleen met betrokken, enthousiaste medewerkers en vrijwilligers die plezier hebben in hun werk. Zorg voor anderen begint bij zorgen voor jezelf. En daar willen we onze medewerkers bij helpen, door leren en ontwikkelen te stimuleren en te zorgen voor plukjes (werk)geluk.

 

Actielijn 4: We gaan digitaal

We investeren in technologie en we werken aan de digitale vaardigheden van medewerkers, vrijwilligers, cliënten en naasten. Zo kunnen we professionele zorg voorkomen, beperken of uitstellen. Op die manier behouden onze cliënten zoveel mogelijk vrijheid en eigen regie, en kunnen onze medewerkers zorg geven aan de cliënten die dit het hardst nodig hebben.

 

Actielijn 5: Duurzaam wonen op maat

We werken aan passend wonen, samen met onze bestaande en nieuwe partners. Dit doen we met ruimte voor zelfzorg en samenzorg, én eigenheid. Thuis en bij Avoord thuis en in een Ander Thuis. Een prettige woonvorm voor elke oudere, passend bij diens levensfase; daar streven we naar.