Gedragscode Avoord bezoekers en cliënten

Gedragscode

Avoord biedt haar cliënten de mogelijkheid om eigen regie over het leven te behouden. Dat doen we met een brede dienstverlening, variërend van gemak en comfort tot intensieve zorg, zowel in de vorm van thuiszorg als ook in onze woonvoorzieningen. Ons vertrekpunt is daarbij: Wat vindt ú belangrijk?

Binnen Avoord geldt een gedragscode, ofwel de gedragsregels die binnen onze organisatie gelden. Hier leest u wat de gedragscode precies inhoudt.

Waarom een gedragscode?

Waarom een gedragscode?

Avoord wil graag een veilige en gastvrije instelling zijn voor cliënten en bezoekers en medewerkers een goed werkklimaat bieden. Om het verblijf op onze locaties zo prettig mogelijk te maken, zijn enkele gedragsregels opgesteld die voor een goed ‘samen’ wonen en werken van belang zijn. De medewerkers van Avoord houden zich aan een gedragscode en wij vragen u als cliënt of bezoeker ook onderstaande afspraken in acht te nemen. Deze gedragscode geldt dus voor iedereen tijdens alle activiteiten en vormen van behandeling en zorg- en dienstverlening die Avoord aanbiedt, binnen en buiten de muren van de verschillende locaties.

De gedragscode

De volgende gedragsregels gelden binnen Avoord:

 • Wij gaan op een respectvolle manier om met andere cliënten, medewerkers of bezoekers en houden rekening met elkaar. Het veroorzaken van overlast voor anderen wordt voorkomen binnen de locaties en/of op de terreinen van Avoord;
 • Agressie, in welke vorm dan ook  (verbaal en/of fysiek, geweld en/of bedreiging) hoort niet bij Avoord en wordt niet geaccepteerd.
 • Misbruik van en geweld tegen cliënten, medewerkers of bezoekers van Avoord wordt nooit geaccepteerd. Hiervan zal altijd melding worden gemaakt bij de politie of andere bevoegde instanties.
 • Discriminatie, in woorden of daden, past niet bij Avoord. Respect voor de levensbeschouwing, waarden en normen van andere cliënten, medewerkers of bezoekers staat bij Avoord en iedereen bij Avoord betrokken hoog in het vaandel.
 • Seksuele intimidatie in woorden, gebaren of een fysieke uiting daarvan wordt bij Avoord niet geaccepteerd. Wat voor de één onschuldig lijkt, kan voor een ander grensoverschrijdend zijn;
 • Het gebruik van niet-medisch geïndiceerde drugs is verboden;
 • Gebruik van alcohol kan bij Avoord alleen met mate; misbruik is niet toegestaan.
 • Het vernielen van eigendommen van Avoord, van medewerkers en/of van cliënten/bezoekers is niet toegestaan.
 • Diefstal is niet toegestaan en hiervan zal altijd aangifte bij de politie worden gedaan.

Als u als cliënt of bezoeker in aanraking komt met ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook, kunt u dit melden bij de contactverzorgende of bij de manager.

Overtreding van de gedragscode

Overtreding van de gedragscode

Wanneer u zich niet houdt aan onze gedragscode dan heeft dit gevolgen.

 • Bij een lichte overtreding krijgt u een formele waarschuwing door een medewerker van het team of de manager. Dit wordt schriftelijk bevestigd door de manager.
 • Als deze waarschuwing onverhoopt niet voldoet en herhaling optreedt dan volgt een officiële schriftelijke waarschuwing van het bestuur van Avoord.
 • Bij herhaaldelijke of zware overtredingen wordt u als cliënt overgeplaatst, wordt de zorgleveringsovereenkomst opgezegd of wordt de bezoeker de toegang tot de locatie ontzegd. Ook zullen we ingeval wij dat noodzakelijk vinden, melding en/of aangifte doen bij de politie.