Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg

Kwaliteit is voor ons een vanzelfsprekendheid. Wij verdiepen ons in de wensen, verwachtingen en behoeften van onze cliënten om zo hoge kwaliteit van zorg te kunnen leveren. Benieuwd naar wat we in 2022 gedaan hebben? Lees dan het kwaliteitsjaarverslag 2022 of de samenvatting kwaliteitsjaarverslag 2022

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Over onze kwaliteit van zorg

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

In januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepubliceerd en dit vormt de wettelijke basis voor de kwaliteit van de zorg. Het kader biedt ruimte om een eigen invulling te geven aan zorg en ondersteuning, maar stelt tegelijkertijd ook concrete eisen. In het kwaliteitsverslag laten we zien wie we zijn en wat we belangrijk vinden. We geven een beeld van de wijze waarop wij kwaliteit van zorg geven, waar we succesvol zijn, maar ook waar onze uitdagingen afgelopen jaar hebben gelegen.

ISO 9001:2015

Avoord beschikt sinds 2007 over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Dit betekent dat het kwaliteitsmanagementsysteem van Avoord voldoet aan de vastgestelde normen. Deze normen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van het zorgproces als op de organisatorische kwaliteit van Avoord, waarbij de wensen van de klant het vertrekpunt zijn. Sinds 2018 is Avoord gecertificeerd volgen de internationale kwaliteitsnorm ISO 9001:2015.

De best mogelijke zorg voor u

Niet iedereen mag zich zomaar logopedist, ergotherapeut, diëtist of één van de andere beschermde paramedische beroepstitels noemen. Daarvoor moet je de juiste opleiding hebben gevolgd. En om te laten zien dat een paramedicus je écht de beste zorg kan geven, heeft hij of zij zich ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Onze paramedici staan dan ook ingeschreven in het kwaliteitsregister; ook zijn zij aangesloten bij ParkinsonNet. Wat dit kwaliteitsregister precies inhoudt, wordt uitgelegd in dit filmpje.