Avoord wil toekomstbestendige zorg bieden met nieuwe visie en werkwijze

Blijven waar we zijn is geen optie. Met die stelligheid benadrukt Saskia van Opijnen, bestuurder van Avoord, de noodzaak om de zorg anders te organiseren. Om die reden is de ouderenzorgorganisatie in 2021 aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een nieuwe visie, missie en strategie. 

Uitdagingen én kansen

De cijfers liegen er niet om: In 2040 zijn er twee keer zoveel 65-plussers als nu en ook het aantal ouderen met dementie verdubbelt. Helaas geldt dat niet voor het aantal zorgmedewerkers. Saskia: “We staan met zijn allen voor een enorme uitdaging. Niet alleen Avoord, maar de gehele samenleving. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen, denk aan technologische innovaties die de zorg makkelijker en efficiënter maken. Net als de toenemende betrokkenheid en gemeenschapszin rondom de cliënt. Dat biedt kansen, en die pakken we.

Elke dag staan ze voor mij klaar met de hulp die ik nodig heb. Er is zelf tijd voor een gezellig praatje

Zorgen doen we samen

Wat de nieuwe visie is? Saskia vertelt: “Onze visie is dat iedereen ertoe doet: de mensen vóór wie we zorgen, maar ook iedereen die hieraan bijdraagt. Want zorgen doen we samen. Met alle betrokkenen, de cliënten en hun naasten voorop. In alles wat we doen – en laten! – gaan we uit van wat de cliënt zelf nog kan, en welke rol zijn of haar naasten hierin kunnen spelen. Ook kijken we welke technologie bijdraagt en wat de buurt kan betekenen. Pas daarna kijken we welke professionele zorg van Avoord noodzakelijk is. Door samen slimmer en anders te zorgen, willen we zoveel mogelijk ouderen een fijne oude dag blijven bieden.”