Tijdelijke thuiszorg

Wij helpen u voor uzelf te zorgen tot
u het weer zelf kunt

Tijdelijke thuiszorg Tijdelijke thuiszorg

Kunt u door omstandigheden even minder zelf?

Van ondersteunende begeleiding tot zwaardere zorg, we bieden u graag de zorg die u nodig heeft. Heeft u tijdelijk thuiszorg nodig bij het herstel na een operatie? Of bent u herstellende van een ziekte? Tijdelijke Thuiszorg AanHuis biedt u de passende zorg totdat u weer volledig voor uzelf kunt zorgen. 

Wat doet de wijkverpleegkundige?

Wat doet de wijkverpleegkundige?

De wijkverpleegkundige van team Tijdelijke Thuiszorg bespreekt met u wat er nodig is om te herstellen en om zelfstandig thuis te blijven wonen met behulp van het Langer Actief Thuis-programma. Vervolgens stelt de wijkverpleegkundige een indicatie en organiseert zij de benodigde zorg en ondersteuning; ook als u dit uiteindelijk langer nodig hebt. Hierbij wordt nauw samengewerkt met huisartsen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, en zorg- en welzijnsorganisaties.

Waarom Tijdelijke Thuiszorg van Avoord?

Snel van start 

U krijgt altijd binnen 24 uur eenantwoord op uw aanvraag voor tijdelijke thuiszorg.Vaak kan de wijkverpleegkundige al dezelfde of devolgende dag bij u langskomen om afspraken te maken. In principe start Team Tijdelijke Thuiszorg diezelfde dag de zorg. 

Veelzijdige én gespecialiseerde zorg 

Onzewijkverpleegkundigen hebben de juiste ervaringen expertise in huis om u de best mogelijke zorg tebieden. Van zorg na een ziekenhuisverblijf, ziekte of aandoening, na revalidatie of palliatief. Wij staan voor u klaar.

Klein team van vaste medewerkers

Het thuiszorgteam van Avoord is een klein, vast team van gespecialiseerde en deskundige verpleegkundigen. Daardoor kennen wij onze cliënten en hun behoeften, en kunnen wij persoonlijke en vertrouwde zorg bieden.

Kwaliteit 

Kwaliteit van zorg én leven staat voorop. Daaromevalueren we elke twee weken samen met u de tijdelijkethuiszorg die u van ons ontvangt. Wat gaat goed en kuntu weer zelf oppakken, wat verdient nog aandacht en watspreken we hierover af. We betrekken hier ook de huisarts en paramedici bij, zoals de fysiotherapeut of ergotherapeut. Maar ook uw eigen netwerk zoals betrokken familieleden of kennissen.

Waar kunnen wij u thuis bij ondersteunen?

Waar kunnen wij u thuis bij ondersteunen?

  • Advies over hulpmiddelen en zoeken naar de juiste hulpmiddelen
  • Hulp bij persoonlijke verzorging tot opbouw naar volledige zelfredzaamheid
  • Wondzorg
  • Zwachtelen
  • Kortdurende zorg na een operatie of aandoening
  • Aanleren van of ondersteuning bij het injecteren
  • Overige verpleegtechnische handelingen
Meer informatie of aanmelden?

Wijkverpleging zit in het basispakket van de zorgverzekering. Afhankelijk van uw zorgvraag kan ook sprake zijn van een indicatie vanuit de Wmo. Bel ons Cliënten Service Bureau voor meer informatie via 076 - 532 50 00 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Wilt u zich direct aanmelden? Dit kan via uw huisarts of neem rechtstreeks contact op met het team Tijdelijke Thuiszorg op telefoonnummer 076-532 6666.