Wie betaalt wat in de ouderenzorg?

Wie betaalt wat in de ouderenzorg?

Wonen of verblijven bij Avoord kan op verschillende manieren: als huurder (met of zonder zorg), als (tijdelijke) bewoner of als meeliftende partner. Welke kosten betaald worden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), wat u zelf betaalt en wanneer u een beroep kunt doen op de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt duidelijk in onderstaande brochure. 

Brochure Wie betaalt wat in de ouderenzorg

Avoord probeert ieder jaar met alle Nederlandse zorgverzekeraars afspraken te maken over de zorg die wij bieden en de tarieven die daarvoor in rekening mogen worden gebracht. Ieder jaar proberen zorgaanbieders en zorgverzekeraars deze afspraken vóór 1 januari van het nieuwe jaar gemaakt te hebben. Helaas blijkt dit vaak niet mogelijk te zijn. Ook dit jaar zijn er weer een aantal onderwerpen die het maken van afspraken bemoeilijken. Dit zorgt ervoor dat de kosten die Avoord maakt hoger zijn dan de tarieven die een aantal zorgverzekeraars voorstellen.

In dit overzicht staat met welke zorgverzekeraars wij nog ‘in onderhandeling’ zijn en met wie we een ‘overeenkomst’ of ‘geen overeenkomst’ hebben kunnen sluiten. Heeft u vragen over wat het voor u betekent wanneer wij nog in onderhandeling zijn of geen afspraken hebben kunnen maken met uw zorgverzekeraar? Neem dan altijd contact op met uw eigen zorgverzekeraar.